Hoppa till innehåll

Finland genomför utvärderingsbesök i Ryssland

Huvudstaben
Utgivningsdatum 28.8.2017 17.00
Pressmeddelande

Finland gör, för ökad tillit och säkerhet i enlighet med Wienfördraget 2011, ett utvärderingsbesök i Ryssland den 29 - 31 augusti 2017. Utvärderingen sker inom ramen för det bilaterala avtalet mellan Finland och Ryssland gällande årliga extra utvärderingar.

Målsättningen för utvärderingsbesöket är att kunna konstatera riktigheten i de tidigare år 2017 inlämnade uppgifterna. Målet för utvärderingen är 159:e Jaktflygsregementet i Besovets.

Finlands tremanna utvärderingsgrupp leds av överste Martti J. Kari.

´