Hoppa till innehåll

Ställföreträdande befälhavaren för Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Norfolk besökte Finland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 7.2.2024 12.10
Pressmeddelande
Ställföreträdande befälhavaren för Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Norfolk, konteramiral Tim Henry och chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen

Ställföreträdande befälhavaren för Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Norfolk (Joint Force Command Norfolk, JFC Norfolk), konteramiral Tim Henry besökte Finland 5–6 februari 2024. I programmet ingick besök vid Huvudstaben samt vid Arméstaben. Vid Huvudstaben stod chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen värd för besöket, och vid Arméstaben kommendören för Armén, generallöjtnant Pasi Välimäki.

Konteramiral Henry fick bekanta sig med Finlands försvarssystem, det allmänna militära läget och den operativa verksamhetsmiljön. Under samtalen behandlades helheter som inverkar på Natos gemensamma planering på ett omfattande sätt. Under sitt besök träffade konteramiral Henry också kanslichefen för försvarsministeriet Esa Pulkkinen.

Under besöket vid Huvudstaben diskuterades bl.a. den strategiska och den operativa planeringen och samordningen av dem. Under samtalen behandlades dessutom en ökning av mängden finländsk personal i Natos ledningsstrukturer. Enligt chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen är det viktigt att ha en öppen dialog, då den militära samordningen framskrider. 

– Natos alla tre försvarsgrensgemensamma ledningar är centrala samarbetsparter för oss då det gäller ledningsstrukturen. Det är viktigt att vi hade möjlighet att föra en öppen diskussion med konteramiral Henry om centrala frågor som rör båda parter. Vår övergripande försvarsplan har vuxit fram som ett resultat av ett mångårigt utvecklingsarbete. I och med medlemskapet i Nato samordnar vi nu vår egen plan tillsammans med våra allierade. Samtalen som vi förde under besöket skapar en god grund för att fortsätta detta arbete.

Under samtalen vid Arméstaben behandlades Arméns struktur, verksamhet och beredskap. Man diskuterade den operativa verksamhetsmiljön, de varierande väderleksförhållandena och andra förhållanden i Norden samt deras inverkan på genomförandet av försvaret och utbildningen av trupperna.

–  Samtalen som vi förde med konteramiral Henry ökade den ömsesidiga förståelsen, såväl i fråga om verksamhetsmiljön som den militära samverkan i Norden. Vi hade möjlighet att presentera den finländska värnplikten och specialdrag i Arméns verksamhet, som är viktiga för oss. Under de samtal som fördes under dagen hörde vi aktuella tankar hos Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Norfolk om gemensam planering och verksamhet. Härifrån är det lätt att fortsätta framåt tillsammans, berättar kommendören för Armén, generallöjtnant Pasi Välimäki.

Enligt konteramiral Henry var hans besök i Finland givande. Han konstaterar att samtalen har ökat förståelsen av den lokala verksamhetsmiljön och har fördjupat samarbetet:

– Finland är en viktig och uppskattad medlem av Nato och jag är tacksam över Försvarsmaktens inbjudan att komma till Finland för att diskutera Finlands militära situation och deras operativa verksamhetsmiljö. Det var ett värdefullt besök som förbättrade förståelsen hos Alliansens försvarsgrensgemensamma ledning i Norfolk och har bidragit med information för våra planeringsprocesser. Jag vill tacka generallöjtnant Vesa Virtanen och generallöjtnant Pasi Välimäki och deras personal för det välkomnande mottagandet och jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans i framtiden.

Kommendören för Armén, generallöjtnant Pasi Välimäki och konteramiral Henry vid Arméstaben

Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Norfolk, som är belägen i Virginia i Förenta staterna (Joint Force Command Norfolk) är en av Natos tre ledningar på operativ nivå, som planerar, genomför och stöder alliansens militära operationer.

´