Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Sammandrag: Nya coronafall även inom Försvarsmakten

Huvudstaben 19.10.2020 12.05
Pressmeddelande

Antalet nya coronavirusfall har ökat i hela samhället under hösten. Detta återspeglas även inom Försvarsmakten. Under de senaste knappa två veckorna, 6 -18.10.2020, har 20 nya coronavirusinfektioner upptäckts bland beväringar och tre fall bland personalen.

De nya fallen av smitta bland beväringar har uppdagats vid Gardesjägarregementet (+3), Karelska brigaden (+8), Pansarbrigaden (+1), Björneborgs brigad (+2), Nylands brigad (+5) och Luftkrigsskolan (+1). Beväringarna har i allmänhet insjuknat under permissionsperioden. I flera fall har de insjuknade inte hunnit utsätta andra vid garnisonen för smitta. Om de varit i nära kontakt med andra beväringar eller personal har de som exponerats kartlagts, hållits åtskilda från andra och, om några symtom har upptäckts, testats. 

En av dem från personalen som insjuknat har verkat som utbildare vid en grundenhet. Grundenhetens beväringar har inte utsatts för coronavirusinfektion. De är på permission och borta från garnisonen i två veckor. 

Till Huvudstabens kännedom är cirka 30 personer för närvarande sjuka.

Försvarsmakten kommer att fortsätta att bekämpa coronaviruset med vägledning av personalen och åtgärder för att anpassa militärtjänsten. Vid behov kommer Försvarsmakten att gå igenom sina egna instruktioner.