Hoppa till innehåll

Ryssland genomför utvärderingsbesök och observationsflygning i Finland

Huvudstaben
Utgivningsdatum 28.9.2020 13.00
Pressmeddelande

Ryssland kommer att genomföra ett bedömningsbesök hos Karelens flygflottilj i enlighet med Wiendokumentet 2011 den 30 september 2020 och genomför en kvoterad Open Skies flygning den 30 september till den 1 oktober i Finland. Flygningen är i enlighet med Open Skies-avtalet.

Syftet med utvärderingsbesöket är att kontrollera huruvida de uppgifter som Finland rapporterat i den årliga anmälan om militärt informationsutbyte som grundar sig på Wiendokumentet 2011 års för Karelens flygflottilj överensstämmer med de aktuella uppgifter som presenteras för bedömningsgruppen. Det finns tre ryska officerare i utvärderingsgruppen. Den finländska värdgruppen vid utvärderingsbesöket leds av major Arto Toivanen från Huvudstaben.

Open Skies är ett avtal som syftar till att främja öppenhet och säkerhet i Europa. Avtalet skall ge medlemsstaterna möjlighet att genomföra övervaknings- och fotograferingsflygningar i varandras luftrum i enlighet med i förväg fastställda färdplaner. Finland anslöt sig till avtalet i februari 2003. Övervakningsgruppen består av 14 personer. Den finländska värdgruppen vid observationsflygningen leds av major Antti-Ville Rusanen från Huvudstaben.

Finland vidtar liknande åtgärder varje år, bland annat till Ryssland. Alla gäster har diplomatstatus i Finland.

På grund av coronaviruset, krävs att personer som anländer till landet är certifierade med ett negativt COVID19 PCR testresultat som tagit tidigast 72 timmar före ankomst. Vid ankomst till Finland förnyas provet av Centret för militärmedicin, och samtidigt testas den finländska värdgruppen. Efter testet kommer båda grupperna att hållas i isoleringsliknande förhållanden tills testresultaten finns tillgängliga (cirka 24 h).

Redaktionerna till kännedom:

För ytterligare information om utvärderingsbesöket, kontakta major Arto Toivanen från Huvudstaben och, i fråga om observationsuppdraget, major Antti-Ville Rusanen från Huvudstaben. Båda kan nås via Försvarsmaktens telefonväxel på numret 0299 800.
 

´