Hoppa till innehåll

Röstning vid garnisonerna i kommunalvalet 2021

Press- och informationsavdelningen
Utgivningsdatum 21.5.2021 12.02
Pressmeddelande

I kommunalvalet i juni 2021 kan beväringar och kvinnor som utför frivillig tjänstgöring har möjlighet att rösta i den egna garnisonen. En särskild vallokal får inrättas om det vid garnisonen inte finns möjlighet att rösta på ett hälsosäkert sätt.

Riksdagen har godkänt en tillfällig ändring av vallagen, på grundval av vilken anstaltsröstning bör ordnas vid de truppförband som tillhandahåller värnpliktsutbildning inom Försvarsmakten och Gränsbevakningen.

Tack vare förändringen kan garnisoner och enheter också garantera möjligheten att rösta för de beväringar som inte på grund av pandemin förorsakade förändrade permissionsarrangemang, kan rösta under permissionsperioder. Dessutom kan det minska behovet av att beväringar rör på sig och behovet av att transportera beväringar separat till förhandsröstningsställena.

Ändringen förpliktar inte inrättandet av vallokaler, men tillåter det vid behov. Ändringen gäller endast kommunalvalet år 2021.

Tilläggsuppgifter angående lokala arrangemang fås från respektive truppförband eller kommunen.