Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Försvarsmaktens coronaläge: Sammanlagt nitton bekräftade

Försvarsmakten 8.4.2020 12.57
Pressmeddelande

Inom Försvarsmakten har hittills bekräftats sammanlagt nitton fall av coronasmitta, varav åtta berör beväringar och elva personalen. När senaste pressmeddelandet i ärendet publicerades 27.3.2020 hade åtta fall bekräftats.

Vid Kustbrigaden bekräftades 31.3.2020 en beväring ha smittats av coronavirus. Han hade på grund av symptomen 27.3 sökt sig till garnisonens hälsostation och har efter det hållits isolerad på hälsostationen. Beväringar som varit i kontakt med den insjuknade beväringen har logerat och ätit skilt från de övriga beväringarna vid enheten allt sedan 27.3.2020.

En annan beväring vid Kustbrigaden befanns vara smittad 3.4.2020. Han är från samma grundenhet som det tidigare rapporterade fallet och hör till den grupp som hållits skild från de övriga. Ännu en tredje beväring från samma enhet insjuknade under sin permission. Han konstaterades vara smittad 7.4.2020 och kommer inte att återvända till enheten förrän han tillfrisknat.

I en av Huvudstaben underlydande anstalter fick en arbetstagare symtom 4 - 5.4.2020. Han skickades på test och gav ett positivt testresultat. Smittan hade kommit från hans närmaste krets. Personen ifråga har under de föregående veckorna arbetat på distans och har inte varit i kontakt med den övriga personalen.

För fyra personer tillhörande Flygvapnet personal har bekräftats coronasmitta 24.3.2020, 29.3.2020 och 4.4.2020. Dem som utsatts för smitta har kartlagt och blivit informerade. Dem som varit i närkontakt med med de insjuknade har nåtts. De utsatta har fått direktiv rörande distansarbete och hemvistet. 

Nästående till de insjuknade har informerats. Sammandrag av de bekräftade coronafallen inom försvarsmakten. Antalet inbegriper även de personer som tillfrisknat:

Smittade beväringar
  Kända fall 8.4.2020 kl. 10.00 Förändring sedan 27.3
Gardesjägarregementet 3  
Björneborgs brigad 1  
Luftkrigsskolan 1  
Kustbrigaden 3 +3
Sammanlagt inom Försvarsmakten 8 +3
Smittade tillhörande personalen
  Kända fall 8.4.2020 kl. 10.00 Förändring sedan 27.3
Huvudstaben 1  
Huvudstaben underlydande anstalter 2 +1
Armén 2  
Marinen 1  
Flygvapnet 5 +4
Sammanlagt inom Försvarsmakten 11 +5

Försvarsmakten publicerar framledes regelbundet uppdaterade sammandrag över alla bekräftade fall av coronavirussmitta samt om de nya fallen på webbsidan över coronaläget inom Försvarsmakten på adressen puolustusvoimat.fi/coronalaget