Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Försvarsmaktens coronaläge: Sammanlagt åtta säkrade fall

Huvudstaben 25.3.2020 9.30
Pressmeddelande

Inom Försvarsmakten har hittills bekräftats sammanlagt åtta fall av coronavirussmitta, av vilka tre berör beväringar och fem personalen. Två nya fall har bekräftats vid Gardesjägarregementet, ett vid Marinen och ett i Armén.

De insjuknade vid Gardesjägarregementet är en beväring vid Idrottsskolan och en av regementets personal. Virussmittan konstaterades 21.3 och 22.3.2020. Den vid Marinen insjuknade hör till personalen och smittan konstaterades 24.3.2020.
Den smittade beväringen vid Gardesjägarregementet hade fått smittan på ett träningsläger utomlands, varefter symtomen började. Han och samtidigt de övriga som varit med på samma läger har inte varit vid garnisonen efter hemkomsten. Även den till personalen hörande personen hade varit utomlands stannade hemma efter att ha återvänt till Finland.
De anställda som varit i kontakt med den smittade anställda i Marinen har kartlagts och hållits skilt från den övriga personalen.  Han har inte varit på sin arbetsplats sedan han smittades. Smittan antas ha kommit från hemlandet. 
Den vid Arméns Pansarbrigad anställda personen fick smittan på en semesterresa i hemlandet och blev därefter hemma. Därmed har andra vid brigaden inte utsatts för kontakt. 
De smittades närstående har informerats om saken.
Två tidigare besmittade beväringar vid Gardesjägarregementet vårdas hemma och mår bra. Även två till personalen hörande personer har tidigare konstaterats ha coronasmitta.