Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Försvarsmakten granskar varje övning från fall till fall

Huvudstaben 1.4.2020 12.50
Pressmeddelande

Försvarsmakten har förändrat sin nationella och internationella övningsverksamhet till att motsvara utmaningen från utmaningarna förorsakade av coronaviruset. Försvarsmakten har ställt in sitt deltatagande i flera internationella övningar och vid anordnandet av nationella övningar övervägs behovet allt från fall till fall.

Övningsverksamheten fortsätter anpassat och förmågan till att fylla den huvudsakliga uppgiften bibehålls - samtidigt med värnandet om personalens och de värnpliktigas hälsa.

Försvarsmakten följer med läget och verkningarna av verkställda åtgärder på vars grund fattas beslut om verkställandet av vårens övningar, omfattning och varaktighet. Vid behov ställs övningar in på basis av riskbedömningen. För huvudövningarnas del koncentrerar man sig i huvudsak på att öva på truppförbandens närliggande övningsområden och på övriga Försvarsmaktens övningsområden.

Försvarsmakten ställer hälsan i första rummet och det är för närvarande den styrande faktorn. Endast en frisk soldat klarar av den av Försvarsmakten uppställda upprätthållandet av beredskapen och stödet till det övriga samhället. Försvarsmakten klarar bäst av att upprätthålla försvarsförmågan genom att förändra övningarnas genomförningssätt och vidta alla tänkbara åtgärder för att trygga soldaternas hälsa.