Hoppa till innehåll

Försvarsmakten fortsätter putsa engångsandningsskydd

Försvarsmakten
2.6.2020 9.55
Pressmeddelande

Försvarsmakten fortsätter på begäran av Försvarsministeriet med att rengöra engångsandningsskydd från början av juni och det fortgår fyra veckor. Under perioden lagras de andningsskydd som ska putsas och de putsade andningsskyddens hållbarhet i lagerförhållanden följs fortsättningsvis upp.

Under de fyra veckorna utreds dessutom möjligheten att putsa skyddsrockar och rengöringens inverkan på skyddsrockarnas egenskaper. Samtidigt förbereder sig Försvarsmakten på att förflytta putsningsutrustningen och det behövliga kunnandet till Försvarsmaktens strategiska kumpan Millog Oy för eventuellt senare bruk.

Pilotapparaturen baserad på en sjöcontainerlösning och sjukhustält, byggdes i april och produktionstestningen genomfördes i april-maj. Testresultaten visar, att andningsskydden efter behandlingen är mikrobiologiskt rena och uppfyller skyddens tekniska egenskaper.

Rengöringsmetoden som baserar sig på väteperoxidgas, ersätter inte skydd tillgängliga på den öppna marknaden. Med de nu putsade skydden bereder man sig på ett läge då skydd inte finns att tillgå på annat håll. Rengöringsapparaturen har visat sig funktionell och beredskapen att återuppta putsningsverksamheten framledes är god, i händelse av att behov uppstår och politiska beslut i frågan fattas.