Hoppa till innehåll

Festtal med anledning av Finnentag

Huvudstaben
Utgivningsdatum 1.3.2020 9.00 | Publicerad på svenska 9.3.2020 kl. 11.26
Pressmeddelande

Festtal med anledning av Finnentag 29.2.2020 Kommendören för Försvarsmakten

Ärade inbjudna gäster som kommit till Finnentag-dagen, mina damer och herrar!

För exakt 80 år sedan kämpade Finland om sin självständighet mot en övermäktig fiende. Sovjetunionen angrep Finland längs med den långa landgränsen. I vinterkrigets köld genomlevde Finland sina ödesstunder.

Till allas förvåning lyckades Finland dock avvärja Sovjetunionens massiva angrepp och bevara sin självständighet. Hur var det möjligt?

Bakom undret stod de finländska soldaterna och deras ledare. Vid den tiden tjänstgjorde jägarna, som hade utbildats i Tyskland, i Försvarsmaktens nyckeluppgifter. Alla kommendörer för armén och armékåren samt divisionerna var jägare. Nästan alla regementskommendörer och en stor del av bataljonskommendörerna var jägare. De hade en central betydelse med tanke på ledandet av krigsoperationerna och striderna. 

Redan tidigare hade jägarna uträttat betydande gärningar. De var föregångare för Finlands självständighet, och de trodde på framtiden vid en tid, då Finland ännu inte var självständigt och nationens öde såg mörkt ut.

De första finländska unga männen inledde militärutbildningen för 105 år sedan här i Lockstedter Lager. Sammanlagt nästan två tusen (2 000) jägare utbildades under ledning av tyska officerare och underofficerare.

Under årens lopp växte Jägarbataljon 27 till en stark och kunnig stridsavdelning. I bataljonen ingick förutom jägarkompanier även vapenslagsenheter, och jägarens erfarenhet av vapenslagens betydelse och samarbete var avgörande med tanke på Försvarsmaktens kommande utveckling.

Tre år senare i februari 1918 återvände jägarna till Finland. En krävande och samtidigt ärofylld uppgift väntade dem. De välutbildade jägarna som hade fått stridserfarenhet började genast i chefsuppgifter i frihetskrigets strider. Jägarnas disciplin, mod och erfarenhet fungerade som förebilder för de andra soldaterna.

Det arbete som jägarna gjorde för fosterlandet fortsatte genom deras arbete för att utveckla Försvarsmaktens organisation och stridssätt samt i betydande chefsuppgifter i andra världskriget.

Jägarna ledde sina trupper genom sitt eget exempel. Det exemplariska ledarskapet ledde till framgångar, men mången jägare var även tvungen att ge sitt största offer i striderna. I de olika krigen stupade sammanlagt 286 jägare, vilket är 15 % av det totala antalet jägare.

Jägarnas framgångar var exceptionella även med tanke på den militära karriären. Av Jägarbataljonen befordrades 49 jägare till general och dessutom befordrades 89 till överste. Även efter andra världskriget tjänstgjorde fortfarande tre jägare i uppgiften som kommendör för Försvarsmakten ända till år 1959.

Arvet efter jägarna lever fortfarande. I Finland får de allra viktigaste infanteritrupperna äran att bära jägarnas namn. Ett annat exempel på värnandet av traditioner är jägarfanan här framför oss, som har en speciell ställning bland Försvarsmaktens fanor. Jägarfanan förtjänar alltid en hedersplats och är den första fanan efter nationalflaggan vid paraderna på vårt lands självständighetsdag och Försvarsmaktens årsdag.

Bästa åhörare! 

Försvarssamarbetet har blivit allt viktigare med tanke på säkerheten i Europa. Då försvarssamarbetet inom Europeiska unionen fördjupas, bedriver Finland och Tyskland samarbete på flera olika delområden. Därmed fortsätter traditionen med vårt samarbete som inleddes för 105 år sedan fortfarande. Jag vill i det här sammanhanget tacka Bundeswehr för ett gott och resultatrikt samarbete som pågått i årtionden.

Ärade festpublik! 

För finländarna är det en stor ära att jägarnas minne högaktas och värnas här i delstaten Schleswig-Holstein, i Hohenlockstedt. Utöver det värdesätts det engagemang som representanterna för Tyska infanteriförbundet och kultur- och historieföreningen i Hohenlockstedt uppvisar högt i Finland. Att ordna evenemang och att minnas jägarna sker inte på befallning utan det kommer från hjärtat. Därför är det värdefullt att högakta traditioner. 

På Försvarsmaktens vägnar vill jag tacka alla som har varit med om att arrangera den här Finlandsdagen (Finnentag). Den här festen som firas för att hedra jägarna påminner oss på ett speciellt sätt om betydelsen av en gemensam historia och internationellt samarbete även i dag.

Jägarna visade genom sina egna insatser hur individen i enlighet med sin övertygelse kan åstadkomma omvälvande gärningar till fromma för nationens självständighet och välfärd. Värderingarna bakom jägarnas verksamhet har inte förlorat sin aktualitet på hundra år. Låt oss tillsammans värna om det exempel som jägarna visat och göra vårt bästa för en ännu bättre framtid.

´