Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Kommendören för försvarsmakten på arbetsbesök i Storbritannien

Huvudstaben 7.11.2019 15.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen medverkar i brittiskt ledda Joint Expeditionary Force (JEF) hörande ländernas försvarschefsmöte 7 - 8 november 2019.

Målsättningen för det samarbete som utvecklas kring JEF-truppen, är att stöda och upprätthålla de medverkande ländernas militära beredskap. Finland anslöt sig till verksamheten 30.6.2017. De medverkande ländernas försvarschefer har samlats till möte två gånger förut.

Som avslutning på mötet träffar general Kivinen på tu man hand mötesvärden, Storbritanniens försvarschef, general Nick Carter.

Från Finland medverkar vid, sidan av kommendörens för försvarsmakten, Finlands militärattaché i Storbritannien, överste Pasi Saarikoski samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Annukka Ylivaara.