Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Försvarskommendören till Belgien

Försvarsmakten 19.11.2019 15.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen medverkar i ett möte för Europeiska unionens militärkommitté den 20 – 21 november. I mötet deltar medlemsländernas högsta militära ledning.

Militärkommittén behandlar på sitt två dagar långa möte aktuella ärenden som berör försvaret av Europeiska unionen. General Kivinen håller vid mötet en översikt enligt temat för Finlands EU-ordförandeperiod, digitalisering och artificiell intelligens i försvaret.

Från försvarsmakten medverkar i mötet och träffarna också Finlands militärrepresentant i Europeiska unionen, konteramiral Juha Vauhkonen, kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Annukka Ylivaara samt experter från Finland EU-representation.

Under resan träffar general Kivinen också Finlands representant i kommittén för säkerhetspolitiska ärenden samt Finlands ambassadör i Nato.