Hoppa till innehåll

Paradmönstringen på Senatstorget

Utgivningsdatum 22.5.2017 10.56
Pressmeddelande

Paradmönstringen på försvarets fanfest ordnas klockan 12 på Senatstorget. Paradtrupperna grupperar sig vid Senatstorget från och med klockan 11.20. Det lönar att vara på plats i god tid. Man kan även följa med mönstringen och förbimarschen på stora skärmar vid Senatstorget, Salutorget och Medborgartorget.

Paraden tas emot av republikens president Sauli Niinistö tillsammans med kommendören för försvarsmakten general Jarmo Lindberg. Fältandakten hålls av fältbiskop Pekka Särkiö, och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för armén generalmajor Petri Hulkko.

Gardets musikkår ansvarar för musiken. Musikkåren dirigeras av chefskapellmästare för Gardets musikkår, musikmajor Pasi-Heikki Mikkola. Som marschkapellmästare verkar kapten Hannu Simonen.

Gardesjägarregementet ansvarar för paradarrangemangen.

Paradtrupperna anländer och grupperar sig för paradmönstring vid Senatstorget från och med klockan 11.20 från korsningen Unionsgatan- Regeringsgatan.

Paradens tidtabell:

  • 11.20 paradtrupperna börjar gruppera sig för paradmönstring vid Senatstorget
  • 11.51 kommendör för paradtrupper tar befälet över paradtrupper
  • 11.55 Finlands tretungade statsflagga anländer
  • 12.00 kommendören för paradtrupper anmäler trupperna för republikens president som förrättar mönstringen och håller tal
  • ett trefaldigt leve för fosterlandet
  • Vårt land (Finlands nationalsång)
  • fältandakt och psalmen 577, psalmverserna 1 och 2
  • paradmönstringen slutar, trupperna förbereder sig för förbimarschen
´