Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Chefen för huvudstaben till Norge

Huvudstaben 23.5.2019 8.00
Pressmeddelande

Chefen för Huvudstaden, generallöjtnant Timo Kivinen reser till Norge den 23-25 maj för att delta i de nordiska ländernas huvudstabers chefers möte. Värd för mötet är chefen för Norges huvudstab, generallöjtnant Erik Gustavson.

I mötet deltar general Kivinens nordiska kolleger, vilka utöver generallöjtnant Gustavson är chefen för Sveriges huvudstab viceamiral Jonas Haggren och  chefen för Danmarks huvudstab generallöjtnant Max Nielsen. Gästerna bekantar sig med Norges försvarsmakt och diskuterar aktuella frågor.