Hoppa till innehåll

Övningen Aurora 23 utvecklade beredskapen att försvara Östersjöregionen tillsammans med internationella partner

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 11.5.2023 15.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten deltog i Sveriges försvarsmakts huvudövning Aurora 23 med över tusen soldater från Armén, Marinen och Flygvapnet samt Försvarsmaktens logistikverk. Övningen, som ägde rum i södra Sverige för cirka 26 000 personer, avslutas den 11 maj.

Från Försvarsmakten deltog beväringar, reservister och personal från alla försvarsgrenar samt Logistikverket i övningen. Finländska experter deltog också i simuleringarna av övningens cyberförsvar. Syftet med deltagandet var att utveckla Försvarsmaktens förmåga att samverka med Sverige och andra internationella partners.

Överste Vesa Helminen, nationell äldste vid Försvarsmaktens övningsavdelning, säger att övningen var viktig för att utveckla interoperabiliteten.

– Aurora 23 erbjöd en viktig möjlighet att öva samarbete på praktisk nivå med både svenska och andra internationella partners. Vi kunde utveckla vår beredskap för det nationella försvaret och vår förmåga att samarbeta med våra partner. De utvecklingsmål som har vuxit fram kommer också att ge verktyg för framtida övningar, säger Helminen.

Övningen visade att Finland och Sverige är kapabla till gemensamma operationer på land, till havs, i luften och i cyberrymden. Överste Helminen säger att övningen var viktig för att stärka sammanhållningen mellan länderna.

– De värderingar vi delar och vår vision om säkerhetsmiljön i våra närområden är kärnan i vårt samarbete. Övningen stärkte sammanhållningen mellan oss ytterligare, säger Helminen.

En fjärdedel av övningstruppen reservister

Den finländska detachementet var den största av de internationella styrkor som deltog i övningen med över tusen soldater, av vilka cirka 250 var reservister. Under övningen agerade finländarna som en del av en multinationell styrka i spetsen för den svenska försvarsmakten. 

I övningen deltog sammanlagt cirka 700 soldater från Björneborgs brigad och Pansarbrigaden. Armén övade i samarbete med den svenska brigaden och i samarbete med brittiska trupper. Övningen utvecklade arméns förmåga att verka som en del av en multinationell styrka.

Flygvapnet utbildade sig i planering och genomförande av multinationella flygoperationer samt ledningscentrals- och basoperationer. I övningen deltog cirka hundra personer och sex F/A-18 Hornet-jaktplan, sex skolflygplan av typen Hawk, transport- och sambandsflygplan.

Under övningen utvecklade marinen interoperabiliteten i svenskledda operationer på taktisk nivå och deltog i planeringen och genomförandet av gemensamma operationer. I övningen deltog cirka 300 personer, minröjningsfartyget Purunpää, en robotbåt av Fredrikshamn-klass och multifunktionsfartyget Louhi, som fungerade som stödfartyg. Förutom stridsfartyg deltog kusttrupper från Nylands brigad och kustbrigaden och dess båtflotta.

Logistikverket stödde truppernas stridskraft i samarbete med Försvarsmakten genom att genomföra det logistiska stödet för övningen i enlighet med FISE:s logistikkoncept.  Syftet var att utveckla förmågan att planera och genomföra underhåll och logistik tillsammans med den svenska försvarsmaktens underhålls- och logistikstyrkor.

Aurora 23 var viktig för att fördjupa samarbetet mellan Finland och Sverige på land, till sjöss, i luften och i cyberrymden. På basis av de observationer och erfarenheter som gjorts under övningen kommer samarbetet att kunna fördjupas ytterligare. Försvarsmakten deltar härnäst i övningarna Lightning Strike och Northern Forest i norra Finland.

Aurora 23

•    En övning ledd av Sveriges försvarsmakt, där mer än 26 000 personer deltog. 
•    Övningen ägde rum mellan 17.4. och 11.5. I södra Sverige, inklusive havsområden.
•    Soldater från 15 olika länder deltog i övningen. Av de internationella partnerna var Finland, Förenta staterna och Storbritannien de största övningstrupparna.
•    Förutom soldaterna deltog svenska civila myndigheter i övningen.

´