Hoppa till innehåll

Överste Pekka Turunen blir Huvudstabens underrättelsechef

Utgivningsdatum 12.5.2023 11.43
Pressmeddelande

Republikens president har den 12 maj 2023 förordnat överste Vilho Pekka Turunen till generalstjänst för tiden 1.11.2023-31.10.2028 och beordrat honom till uppdraget som Huvudstabens underrättelsechef från och med 1.11.2023. 

Överste Pekka Turunen (f. 1967) verkar för närvarande som institutionsprefekt vid Försvarshögskolan. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som militärattaché i Moskva, biträdande avdelningschef vid Huvudstaben och avdelningschef vid Militära underrättelsecentret. Han befordrades till överste år 2015.