Hoppa till innehåll

Överste Nokelainen blir chef för Försvarsmaktens forskningsanstalt

Försvarsmakten
22.7.2021 9.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat överste Mano-Mikael Nokelainen till chef för Försvarsmaktens forskningsanstalt från och med 1.8.2021.

Överste Nokelainen tjänstgör för närvarande som forskningsområdeschef på informationsteknikavdelningen vid Försvarsmaktens forskningsanstalt. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som regementskommendör vid Pansarbrigaden, sektorchef vid Huvudstaben, specialforskare vid Försvarsmaktens forskningsanstalt samt som lärare och chef för högskoleavdelningen vid Försvarshögskolan. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2009 och han befordrades till överste år 2021.