Hoppa till innehåll

Officerare på nya poster

Huvudstaben
Utgivningsdatum 14.9.2022 9.03
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 oktober 2022.

Överstelöjtnant Markus Wahlstein har beordrats till chef för Arméns forskningscenter vid Markstridsskolan. Han tjänstgör för närvarande som äldre avdelningsstabsofficer vid Försvarsministeriet.

Kommendör Henri Lavi har beordrats till utbildningschef för Marinen vid Marinstaben. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Porkala kustbataljon vid Kustbrigaden.

Överstelöjtnant Mikael Laine har beordrats till kommendör för 1. Logistikregementet. Han tjänstgör för närvarande som branschchef för materielsektorn vid Staben för Försvarsmaktens logistikanstalt.

´