Hoppa till innehåll

Ny chef för Reservofficersskolan

FörsvarsmaktenMarkstridsskolan
Utgivningsdatum 9.8.2022 16.00 | Publicerad på svenska 9.8.2022 kl. 16.07
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 september 2022. Chefen för Reservofficersskolan, överste Vesa Helminen övergår till posten som biträdande avdelningschef för Huvudstabens utbildningsavdelning och till ny chef för Reservofficersskolan stiger överste Mikael Salo.

Överste Helminen har tjänstgjort vid Markstridsskolan som Reservofficersskolans chef sedan år 2020. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som utbildningschef på personalavdelningen vid Arméstaben, studier vid Higher Command Studies Course, Baltic Defence College, Tartu, Estland, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben samt som avdelningschef vid Björneborgs brigad. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till överste år 2020.

Överste Salo tjänstgör för närvarande i krishanteringsuppgifter. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som specialmedarbetare för kommendören för försvarsmakten, forskningschef vid Arméstaben, biträdande militärrepresentant vid Finlands representation vid Natos högkvarter samt som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben. Han har disputerat för doktorsgraden i statskunskaper (socialpsykologi) vid Helsingfors universitet år 2011 samt till filosofie doktor (pedagogik) vid Tammerfors universitet år 2009. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2009 och han befordrades till överste år 2021.

´