Hoppa till innehåll

Nio kandidater till posten som fältbiskop

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 12.1.2023 16.01
Pressmeddelande

Nio sökande ansökte om tjänsten som fältbiskop i Försvarsmakten, inom utsatt tid. Ansökningstiden gick ut 11.1.2023. Tjänsten som fältbiskop tillsätts för en bestämd tid på fem år.

Tjänsten söktes av:

  • Pekka Asikainen, gruppledare för Uleåborgs kyrkliga samfällighet
  • Niko Huttunen, docent vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet
  • Juha Itkonen, kyrkoherde för Messukylä församling
  • Henri Kivijärvi, militärpastor vid Kustbrigaden
  • Mika Lehtola, kyrkoherde för Lappee församling
  • Hannes Wallin, kyrkoherde för Joutjärvi församling
  • Matti Väätäinen, universitetspräst för Jyväskylä församling

Dessutom lämnades ansökan in av en person som inte vill att namnet offentliggörs. En sökande drog sig ur ansökningsprocessen efter ansökningstidens slut.

Tjänsten som fältbiskop blev ledig i december 2022, då mandatperioden för den nuvarande befatt-ningshavaren, fältbiskop Pekka Särkiö, löper ut den 31.1.2023.

Fältbiskopen leder och övervakar försvarsmaktens andliga arbete och ansvarar för försvarsmaktens kyrkliga område och dess teologiska linjer. Dessutom ansvarar fältbiskopen för beredskapsplaneringen på fältet, ger andligt och mentalt stöd och kommunicerar med samfund och religiösa föreningar som är verksamma i Finland.

På basis av ansökningarna väljer Huvudstaben ut intervjupersonerna. Experterna i intervjun represente-rar Huvudstabens kyrkliga sektor, personalavdelningen och utbildningsavdelningen. Utöver intervjun utsätts de inbjudna för tester och säkerhetsutredningar som hör till försvarsmaktens militära och högre befattningar.

Huvudstaben lämnar ett förslag till försvarsministeriet om vem som ska utses till fältbiskop. Fältbisko-pen utses av republikens president på förslag av statsrådet (38 § i Lagen om försvarsmakten 551/2007).

Från och med 1.2.2023 utförs fältbiskopens uppgifter av fältprost Markus Korpela vid Huvudstabens ut-bildningsavdelning.
 

´