Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Manskapets specialutbildade beväringar hemförlovas

Huvudstaben 17.3.2020 10.45
Pressmeddelande

Onsdagen den 18 mars 2020 hemförlovas beväringar från kontingent 2/19 som tjänstgjort 255 dagar. De är omkring 1315 till antalet varav 96 är kvinnor.

De som tjänstgör 255 dygn är omkring 15 procent av alla beväringar. Specialutbildade beväringar tjänstgör bland annat inom kommunikations-, datateknik-, juridiska, kyrkliga, medicinal- och underrättelsesektorerna samt inom militärvetenskaplig forskning.
I specialuppgifter kommer beväringarna åt att utnyttja sitt eget civila kunnande, fördjupa sina färdigheter och skaffa sig värdefull arbetserfarenhet samt kontakter med tanke på framtiden. Sökningen är öppen för alla beväringar och specialfärdigheterna testas vid behov med inträdesprov eller intervju. Till uppgifterna kan man söka genast vid tjänstgöringens början eller under de första veckorna som rekryt.
Dem som valts till manskapets specialuppgifter överflyttas till sina uppgifter direkt efter grundutbildningsperioden och beväringscheferna efter chefsutbildningen. Dem som valts till chefsutbildningen kan söka till specialuppgifter ännu under underofficers- eller reservofficerskursens gång. Tjänstgöringstiden är 255 dygn och för beväringschefer 347 dygn. 
Läs mer om beväringarnas specialutbildning