Hoppa till innehåll

Manskapets specialutbildade beväringar övergår till reserven

Utgivningsdatum 13.3.2023 8.00
Pressmeddelande

Till manskapet hörande beväringar som tjänstgjort i specialuppgifter 255 dygn, hemförlovas den 15 mars 2023, sammanlagt 1346 personer, varav 101 är kvinnor.

Det är fråga om beväringar och kvinnor som frivilligt har sökt sig till tjänstgöringen, som tjänstgjort i utmanande manskapsuppgifter som kräver särskild kompetens. Av de hemförlovande har 823 tjänstgjort i Arméns, 388 i Marinens, 130 i Flygvapnets och fem i Gränsbevakningsväsendets truppförband.

15 procent av alla beväringar utbildas för särskilda uppgifter. Specialutbildade värnpliktiga tjänstgör till exempel inom de juridiska och kyrkliga områdena samt inom områdena kommunikation, informationsteknik, medicin och underrättelse samt inom militärvetenskaplig forskning. Tjänstens varaktighet för besättningen är 255 dagar och för dem som slutför ledarskapsutbildningen 347 dagar.

I specialuppdrag får beväringarna nyttja sin egen civila kompetens, fördjupa den och få arbetslivserfarenhet och kontakter för framtiden. Ansökningsprocessen är öppen för alla beväringar och specialfärdigheterna testas vid behov i urvalsprov eller intervju. Du kan söka till uppdragen när tjänstgöringen inleds eller under de första tjänstgöringsveckorna.

Läs mera om specialuppgifter för beväringar 

´