Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Uppmuntrande resultat från försvarsmaktens försök med lunchpåsar

Huvudstaben 16.4.2019 9.00
Pressmeddelande

Under beväringarnas grundutbildningsperiod testades lunchpåsar som en del av reformprogrammet Utbildning 2020. Resultaten efter den första försöksperioden har varit uppmuntrande och man kommer att fortsätta med försöket.

Under perioden januari-februari 2019 deltog totalt 2500 beväringar vid Björneborgs brigad i Niinisalo, Markstridsskolan i Fredrikshamn, Kustbrigaden i Obbnäs och Luftkrigsskolan i Tikkakoski i försöket med lunchpåsar. Under en fyraveckorsperiod fick beväringarna på tisdagar, onsdagar och torsdagar med sig en lunchpåse ut i terrängen, där de kunde inta i sin lunch inom ramen för utbildningen. Genom försöket ville man utreda om man genom att använda lunchpåsar kan effektivera tidsanvändningen och hurdan inverkan lunchpåsarna har på beväringarnas funktionsförmåga.

I försöket användes fem olika typer av lunchpåsar med olika innehåll bestående av bland annat energibars, nötter och bredbara pålägg. Man beaktade även specialdieter. Den totala mängden energi i påsen motsvarade mängden för en fältlunch. Produkterna var färdiga att avnjutas direkt, och behövde således, med undantag av sportdryckerna, inte värmas eller blandas med vatten. Under försöket serverades frukost, middag och kvällsmål som normalt vid garnisonen.

Försöket gav uppmuntrande resultat, men visade även på sådant som kan förbättras

Det mycket kalla vädret under början av året försvårade försöket med lunchpåsar. Trots de kalla förhållandena kunde man dock genomföra övningarna i terrängen som planerat och använda lunchpåsar. Man upptäckte att terrängövningarna blir effektivare om man använder lunchpåsar eftersom man då inte behöver använda tid till förflyttningar. Med hjälp av lunchpåsar kunde man även öva bespisning under undantagsförhållanden.

De beväringar som testat lunchpåsarna var i huvudsak nöjda med hur produkterna i påsen smakade. Trots att mängden energi var tillräcklig fick man inte samma sorts mättnadskänsla av produkterna i påsen som man får av en varm lunch. Det kunde hända att beväringens funktionsförmåga sjönk under terrängövningen om beväringen inte hade ätit alla produkterna som fanns i påsen. Detsamma skedde också om beväringen hade ätit hela innehållet i påsen vid ett och samma tillfälle eller om beväringen hade intagit alla de produkter som innehöll mest energi redan tidigt på dagen. Man kommer att utveckla innehållet i påsarna bl.a. genom att lägga till energikällor med längre verkan och produkter som skall tuggas. Försvarsmaktens personal och utbildarna bör i fortsättningen instrueras mera ingående i hur man använder lunchpåsarna så att de i sin tur i fortsättningen bättre skall kunna instruera beväringarna i hur man fördelar innehållet i lunchpåsarna över dagen på ett ändamålsenligt sätt.

Lunchpåsarna ansågs vara lätta att använda, tillräckligt lätta och hållbara. Extra uppmärksamhet fästes vid hanteringen av skräp och avfall, både i utbildningsskedet och under övervakningen av bespisningen i terrängen.

Försöket fortsätter i juli

Försöket med lunchpåsar kommer att fortsätta under julikontingentens 2/19 beväringsutbildning vid samma truppförband som deltog i försöket under början av året. Totalt deltar 2500 beväringar i försöket. Försöket kommer att pågå under perioden 22.7 - 15.12.2019, d.v.s. nästan under hela beväringstjänstgöringen och efter rekrytperioden kommer lunchpåsar även att användas under de övriga utbildningsperioderna. I medeltal äter de beväringar som deltar i försöket ungefär 20 stycken lunchpåsar under sin tjänstgöring, alltså ca en gång i veckan.

Utbildningsreformen Utbildning 2020 gör det möjligt att systematiskt prova på nya metoder inom beväringsutbildningen och att identifiera vilka som fungerar bäst. Från och med år 2020 kommer man eventuellt att använda lunchpåsar som ett måltidsalternativ vid alla utbildningstillfällen för värnpliktiga och under undantagsförhållanden.