Hoppa till innehåll

Litauens försvarschef besöker Finland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 16.8.2022 16.00
Pressmeddelande

Befälhavaren för den litauiska försvarsmakten, generallöjtnant Valdemaras Rupšys, gör ett officiellt besök i Finland 16–17.8.2022. Värd för besöket är försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinen.

Under sitt besök kommer generallöjtnant Rupšys att föra en-mot-en-diskussioner med försvarsmaktens befälhavare. Besöket åtföljs av en introduktion till det finska värnpliktssystemet och beväringsutbildningen. Generallöjtnant Rupšys besöker pansarbrigaden, där han bekantar sig med genomförandet av beväringsutbildningen.