Hoppa till innehåll

Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor träder i kraft den 1 juni 2022

Huvudstaben
Utgivningsdatum 13.4.2022 14.29
Pressmeddelande
kuva jossa naisvarusmies taisteluvarustuksessa

Republikens president stadfäste den 13 april 2022 den nya lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.

Ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor tidigareläggs med ungefär sex veckor. Ansökningarna ska i fortsättningen lämnas in senast den 15 januari. Ändringen gör det möjligt att ordna uttagning för kvinnor samtidigt som uppbåden. Hälsoundersökningarna i samband med urvalen kan därmed också utföras i samma rytm som männens.

Tidsfristen för kvinnors rätt att avbryta den frivilliga tjänstgöringen förkortas från 45 dagar till 30 dagar efter dagen för inträde i tjänstgöringen. Detta förhindrar avbrytande efter uttagningarna till utbildningsgren och överföringar mellan grundenheterna till följd av detta. I lagen ingår dessutom tydligare bestämmelser om ändringssökande än tidigare.

Ytterligare information ges vid försvarsministeriet av Joona Lapinlampi, regeringssekreterare, tfn 0295 140 033, joona.lapinlampi(a)gov.fi.

´