Hoppa till innehåll

Kommendörens för försvarsmakten julhälsning till fredsbevararna 2021

Huvudstaben
Utgivningsdatum 23.12.2021 10.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen har sänt sin julhälsning till de finländska krishanteringsstyrkorna.

Finländska fredsbevarare

Jag vill framföra till er försvarsmaktens och mitt personliga tack för ert värdefulla bidrag till att skapa säkerhet i många krisområden - för att inte glömma våra sambandsofficerare i avlägsna ledningsstaber.

Tillsammans har ni fullt ut fullgjort de krishanteringsuppgifter som Försvarsmakten har tilldelats av den statliga ledningen, trots att det innevarande året har innefattat överraskande situationsutveckling som har krävt resurser och flexibilitet på alla nivåer.

Tack vare er och era föregångare har finska fredsbevarare ett gott rykte bland befolkningarna i partnerländer och uppdragsområden. Detta beror på det professionella genomförandet av tjänsteuppgifterna och förmågan att hantera lokalbefolkningen.

Krishantering kommer också att behövas i framtiden. Militär krishantering skapar förutsättningar för andra aktörer att stödja krisområdet. Målen för åtgärden kan variera från en operation till en annan, men målet är gemensamt – att hjälpa ett krisområde. Ert arbete kommer att ge ett påtagligt bidrag till säkerheten och stabiliteten i er region.

Jag hoppas att ni, i den mån tjänsteuppgifterna tillåter och vid sidan om att upprätthålla beredskapen, kommer åt att kunna stilla er åtminstone ett tag med era nära och kära i år, med hjälp av fjärranslutningar.

Fredsbevarare, jag tackar er för det gångna året och för ert värdefulla arbete för internationell fred och stabilitet. Jag önskar er och era nära och kära en lugn jul och framgång för 2022.


General Timo Kivinen
Kommendör för försvarsmakten