Hoppa till innehåll

Kommendören för Alliansens försvarsgrensgemensamma ledning i Brunssum besökte Finland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 28.11.2023 15.16
Pressmeddelande
Kommendören för Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Brunssum (Allied Joint Force Command Brunssum), general Guglielmo Luigi Miglietta i den internationella marinövningen Freezing Winds 23 vid Nylands brigad.

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen var värd då kommendören för Natos försvarsgrensgemensamma ledning i Brunssum (Allied Joint Force Command Brunssum), general Guglielmo Luigi Miglietta besökte Finland 27 – 28 november 2023.

Under besöket diskuterades hur den militära samordningen av Natomedlemskapet och säkerheten framskrider i Nordeuropa och Östersjöområdet.

Kommendören för försvarsgrensgemensamma ledningen, general Guglielmo Luigi Miglietta menade att enighet är av central betydelse när det gäller att reagera på förändringar i säkerhetsläget.

– Den senaste tidens svåra geopolitiska omständigheter har belyst behovet av en enad och vaksam allians som kan förhindra alla hot mot vår kollektiva säkerhet. Finlands sakkunskap och målmedvetna engagemang för Natos principer spelar en avgörande roll i detta", säger general Miglietta.

Under sitt besök besökte general Miglietta i den internationella marinövningen Freezing Winds 23 vid Nylands brigad. I den marinledda övningen i Finska viken och Skärgårdshavet deltar trupper från flera allierade länder och den svenska marinen, totalt över 4 000 personer.

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, berättar att samordningen av Finlands försvar med alliansens gemensamma försvar framskrider systematiskt.

– Utöver den militära beredskapen har vi upprätthållit en omfattande social krisberedskap i Finland. Vårt Natomedlemskap tillför en ny dimension till detta. Samordningen av våra nationella försvarsplaner med Natos kollektiva försvar har framskridit kontinuerligt. 

Det instabila säkerhetsläget kräver beslutsamhet och nära samarbete med våra allierade. På basis av diskussionerna under besöket och den verksamhet jag såg under övningen Freezing Winds är vi väl förberedda för att agera tillsammans, säger general Kivinen.

Alliansens försvarsgrensgemensamma ledningen Allied Joint Force Command Brunssum i Nederländerna är ett av Natos tre kommandon på operativ nivå. Försvarsgrensgemensamma ledningen planerar, genomför och stöder alliansens militära operationer.

´