Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

General Timo Kivinens julhälsning till fredsbevararna

Försvarsmakten 23.12.2019 8.00
Pressmeddelande

General Timo Kivinens julhälsning till fredsbevararna om julen 2019

Finländska fredsbevarare

Den här julen tjänstgör fyrahundra finländska fredsbevarare i tio operationer. I krishanteringsoperationerna visar ni ert kunnande och stärker därmed bilden av vår försvarsförmåga. Finländaren behandlar alla parter i krisen jämlikt och rättvist utan att tillspetsa situationen. Vårt tillvägagångssätt upplevs som tillförlitligt, människonära och betydelsefullt. Tack vare ert arbete värdesätts den blåvita flaggan, som ni bär bland de lokala och de andra krishanteringstrupperna.

Ni utför ett värdefullt arbete till förmån för säkerheten inom operationsområdet och för de lokala människornas levnadsmöjligheter dygnet runt varje dag på året. På grund av de krävande förhållandena ska ni komma ihåg att ta hand om er själva och era tjänstgöringskamrater. Var beredda och öva, så att ni kan verka i krävande och oförutsägbara förhållanden.

Att fira jul och nyår i operationer är en oförglömlig upplevelse. Då de närmaste befinner sig långt borta, är tjänstgöringskamraterna ens bästa tillflykt och stöd i operationen. Under tjänstgöringens gång har de sannolikt blivit nära, för en del till och med livslånga vänner. Tillsammans med den egna gruppen, byrån, patrullen eller det egna teamet är det bra att stilla sig för att fira jul och nyår.

I det här sammanhanget förtjänar även de personligen mest värdefulla människorna – familjen, de närmaste, släktingar och vänner – ett tack. De närmastes mentala stöd är viktigt för alla. Era närmaste bär för närvarande ansvaret för de praktiska göromålen hemma i Finland, som ni normalt brukar dela med dem. Därför vill jag sända mitt varmaste tack även till era familjer.

Fredsbevarare, jag tackar er för det gångna året och ert värdefulla arbete för det allmänna bästa. Jag önskar er och era närmaste en fridfull jultid och ett framgångsrikt år 2020.


Kommendören för Försvarsmakten
General                Timo Kivinen