Hyppää sisältöön

Kenraali Timo Kivisen joulutervehdys rauhanturvaajille

23.12.2020 9.00
Tiedote

Suomalaiset rauhanturvaajat

Koronapandemia on vaikuttanut kaikkien rauhanturvaajien arkeen ja elämään. Sen vuoksi jouduttiin muun muassa rotaatioita muuttamaan ja palvelusvapaita rajoittamaan. Pandemian lisäksi operaatioalueiden turvallisuustilanne säilyi haastavana läpi vuoden. Poliittinen epävakaus on leimannut erityisesti Malin, Somalian, Libanonin, Irakin ja Afganistanin operaatioita.

Entisistä ja uusista haasteista huolimatta olette täyttäneet tehtävänne kunnialla, ja myös ulkomaalaisilta kumppaneilta saadun palautteen perusteella olette tehneet työnne esimerkillisesti. Lisäksi olette osoittaneet huomattavaa mukautumiskykyä joustaessanne yllä mainituissa palvelusvapaa- ja rotaatiohaasteissa. Kaikesta on siis selvitty, siitä kiitos kuuluu teille.

Työnne operaatioalueella on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteutusta. Osallistumisenne sotilaalliseen kriisinhallintaan lisää teidän ja Puolustusvoimien valmiuksia toimia kriisitilanteissa sekä tukee suorituskykyjen kehittämistä. Samalla te osoitatte muille maille reserviläisiin perustuvan järjestelmämme toimivuuden sekä henkilöstömme ammattitaidon korkean tason haastavissa olosuhteissa.

Rauhanturvaajat, kiitän teitä kuluneesta vuodesta ja arvokkaasta työstänne kansainvälisen rauhan ja vakauden hyväksi. Toivotan teille ja läheisillenne rauhallista joulun aikaa sekä menestystä vuodelle 2021.


Puolustusvoimain komentaja
Kenraali                Timo Kivinen