Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

General Lindberg till Sverige

Huvudstaben 5.3.2019 6.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg deltar i de nordiska försvarschefernas möte i Sverige den 5 mars 2019.

Det är fråga om ett årligen återkommande arbetsmöte, vars arrangemangsansvar roterar i enlighet med vilket land som innehar ordförandeskapet i NORDEFCO. Den här gången står Sverige som värd. Mötet handlar om förverkligandet av försvarssamarbetet jämte dess utveckling.

Från Finland medverkar vid sidan av kommendören för försvarsmakten, Försvarsmaktens strategichef, generallöjtnant Kim Jäämeri, avdelningsstabsofficer överstelöjtnant Janne Sarpoma samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Antti Rajahalme.