Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

General Kivinen till Europeiska försvarsbyråns konferens

Försvarsmakten 28.11.2019 6.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general, Timo Kivinen deltar den 28. november i Europeiska försvarsbyråns konferens i Bryssel.

Temat för Europeiska försvarsbyråns (European Defence Agency, EDA) årliga toppmöte är i år ”Taking European defence cooperation to the next level: Prospects for the decade ahead”.  General Kivinen har inbjudits att tala om byråns betydelse för EU:s försvarsdimension samt samarbetet mellan Finland och EDA.   I evenemanget medverkar bland andra EU-ländernas försvarsministrar, höga tjänstemän samt representanter för försvarsförvaltningen och industrin.

Från Försvarsmakten medverkar dessutom Försvarsmaktens strategichef, generallöjtnant Kim Jäämeri, kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Annukka Ylivaara jämte försvarsmaktens EU-experter.