Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Poststrejken försenar truppförbandens rekrytbrev - fyll i rekrytenkäten på nätet nu

Försvarsmakten 26.11.2019 13.20
Pressmeddelande
kuva, jossa on hymyilevä varusmies

Rekrytbreven för de värnpliktiga som inleder sin tjänstgöring i januari, försenas på grund av poststrejken. Det är mycket viktigt att bekanta sig med rekrytbrevet och svara på rekrytenkäten, så att Försvarsmakten får veta beväringens tjänstgöringsönskemål.

Försvarsmakten har postat rektrytbrev till dem som inleder tjänstgöringen i januari 2020. Brevet innehåller information om den kommande tjänstgöringsplatsen och vilka utbildningsalternativ som där erbjuds. I brevet finns direktiv om hur man svarar på enkäten. Enkäten är för den blivande rekryten viktig, eftersom man via den kan inverka på sin kommande tjänstgöringsuppgift.

I nedanstående lista finns länkar till rekrytbreven på Försvarsmaktens webbplats samt kontaktuppgifter till truppförbanden. Tilläggsuppgifter får man från det egna truppförbandet.

Armén

 • Jägarbrigadens rekrytbrev (https://maavoimat.fi/documents/1950813/13109235/alokkaalle_jpr_netti_1_2020.pdf/b1cd7ffb-df7a-de89-5adf-c49e09321a03/alokkaalle_jpr_netti_1_2020.pdf), kontaktuppgifter
 • Gardesjägarregementets rekrytbrev (https://maavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/alokastiedote-tammikuussa-palveluksen-aloittaville), kontaktuppgifter
 • Kajanalands brigad rekrytbrev (https://maavoimat.fi/documents/1950813/2016626/Kainuun+prikaatin+alokasinfo+1+2020/3a4b9faf-ae22-6704-0abd-3e97f03c43f2/Kainuun+prikaatin+alokasinfo+1+2020.pdf), kontaktuppgifter
 • Karelska brigadens rekrytbrev (https://maavoimat.fi/karjalan-prikaati/varusmiehena-meilla), kontaktuppgifter
 • Markstridsskolans rekrytbrev (https://varusmies.fi/documents/1948673/2015383/Alokasopas_Maasotakoulu.pdf/1ae11f2c-9b10-b4cc-b16c-10c0547d894f/Alokasopas_Maasotakoulu.pdf), kontaktuppgifter
 • Pansarbrigadens rekrytbrev (https://maavoimat.fi/documents/1950813/2016640/Alokastiedote+2020_1/7130417b-db3b-242b-f9cc-ef128b976254/Alokastiedote+2020_1.pdf), kontaktuppgifter
 • Björneborgs brigad rekrytbrev (https://maavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/porin-prikaatin-alokastiedote-saapumieralle-1-20), kontaktuppgifter
 • Uttis jägarregemente rekrytbrev (https://maavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/porin-prikaatin-alokastiedote-saapumieralle-1-20), kontaktuppgifter

Marinen

 • Kustbrigaden rekrytbrev (https://merivoimat.fi/documents/1951215/2016731/RPR_alokastiedote_1_2020/7ac4b7a2-5c96-1b2c-cb5f-eb59a79a7baf/RPR_alokastiedote_1_2020.pdf), kontaktuppgifter
 • Nylands brigad rekrytbrev (på svenska https://merivoimat.fi/documents/1951215/2016723/Bev%C3%A4ringsinfo_120/29656a25-96e2-74f5-f1e7-143081abbdb7/Bev%C3%A4ringsinfo_120.pdf), kontaktuppgifter

Flygvapnet

 • Luftkrigsskolan rekrytbrev (https://ilmavoimat.fi/documents/1951206/2016781/ILMASK+Alokasopas+2020/593ffbb6-47c3-d288-956f-7b9558134445/ILMASK+Alokasopas+2020.pdf), kontaktuppgifter
 • Karelens flygflottilj rekrytbrev (https://ilmavoimat.fi/documents/1951206/2016807/Alokasopas+1_20/6e9c7c5d-6bca-cd97-54d7-eec0ad89b32f/Alokasopas+1_20.pdf), kontaktuppgifter
 • Satakunta flygflottilj rekrytbrev (https://varusmies.fi/documents/1951206/2016803/Alokasesite+2020/c95d588e-00c8-641d-97f6-2ed071c825a9/Alokasesite+2020.pdf), kontaktuppgifter

I händelse av att värnpliktiga behöver sända post (såsom ansökningar) till Försvarsmakten, bör denne försäkra sig om att brevet når regionalbyrån i tid.  Post som riktas till regionalbyrån bör, vid sidan om pappersversionen, också skickas med epost i skannad form eller genom att personligen föra brevet till regionalbyrån. Sekretessbelagda bilagor (såsom läkarutlåtanden) kan på eget ansvar skickas med epost, brevpost eller genom att den värnpliktige själv personligen för det till regionalbyrån.

Regionalbyråerna betjänar de värnpliktiga i brådskande fall också via telefon och epost. Officiella beslut rörande värnplikten införs som normalt i datasystemen och besluten postas till de värnpliktiga. Under strejken kan breven anlända för sent. I brådskande fall strävar man efter att meddela de värnpliktiga per telefon eller via epost. Det officiella beslutet hamnar som brevpost i brevlådan när strejken avslutats.

Kontaktuppgifter till den egna regionalbyrån hittar du här: puolustusvoimat.fi/sv/regionalbyraerna.