Hoppa till innehåll

Självständighetsdagens riksparad orsakar avvikande trafikarrangemang i Kuopio centrum

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 28.11.2017 14.54
Pressmeddelande

Självständighetsdagsparaden och paradens förhandsarrangemang orsakar trafikarrangemang som avviker från det normala i Kuopio under tiden 5.-6.12.2017..

Paradarrangemangen börjar tisdagen den 5.12 klockan 15 vid torget och i dess näromgivning i Kuopio centrum, vid Keskuskenttä-planen och dess näromgivning samt parkeringsområdena vid Puijo skid- och bobollsstadion. I de här områdena kommer det att råda begränsningar för fotgängare, trafik och parkering.

I centrumområdet rör sig dessutom militäravdelningar och militärfordon som deltar i paraden som eventuellt kan göra trafiken långsammare.

Temporära parkeringsförbud

På följande gatuområden kommer det att finnas temporära parkeringsförbud:

6.12.2017 klockan 8–16

 • Tulliportinkatu mellan Kasarminkatu- Maaherrankatu
 • Kaartokatu mellan Kumpukatu – Raviradantie
 • Båda sidorna av Raviradantie
 • Båda sidorna av Kasarminkatu

Dessutom ställs temporära parkeringsförbud vid:

 • Korsningen av Suokatu-Haapaniemenkatu, 2/5 bilplatser 5.- 6.12
 • Korsningen av Suokatu-Puijonkatu, 2/5 bilplatser 5.- 6.12
 • Korsningen av Suokatu-Vuorikatu 3 bilplatser på Suokatu 5.- 6.12
 • Bussarnas tidspassningspunkter på Maljalahdenkatu ändras till busshållplatser 5.- 6.12
 • Koljonniemenkatu mellan Hallikatu - Haapaniemenkatu 5. - 6.12
 • Vuorikatu mellan Kauppakatu- Suokatu 5.12. klockan 16 - 7.12 klockan 06

Begränsningar i användningen av parkeringsområden

Följande områden reserveras helt för paradarrangemangen och parkering av fordon och materiel

 • Puijo skidstadions parkeringsområde 5.12 klockan 8 - 6.12 klockan 24
 • Fullmäktigehusets (Valtuustotalo) parkeringsområde 6.12 klockan 08 -16
 • Matkahuoltos plan (Shell-tomten) 6.12
 • Musikcentrets (Musiikkikeskus) parkeringsområde 6.12 klockan 06 -16
 • Keskuskenttä-planens parkeringsområde 5.12. klockan 8 - 6.12 klockan 16
 • Kuopiolahden kenttä-planen 5.12 klockan 8 - 6.12 klockan 16

Fordon som olovligt parkeras på områdena som är reserverade för paraden avlägsnas på ägarens bekostnad.

Parkeringsbegränsningarna avlägsnas senast 6.12 klockan 24.

Busstrafiken i centrum

Tulliportinkatu stängs för allmän trafik mellan Haapaniemenkatu - Puijonkatu den 5.12 från och med klockan 17.
Busstrafiken återgår till normala rutter den 7.12.

 • Bussarnas tidspassningspunkter på Maljalahdenkatu ändras till busshållplatser mellan 5.12- 6.12
 • Koljonniemenkatu mellan Hallikatu- Haapaniemenkatu (ändras till busshållplatser för chartertrafik) 5.12 - 6.12

Taxitrafiken i centrum

För tiden 5.12. klockan 16 - 7.12. klockan 06 flyttas taxitrafiken till området mellan Vuorikatu, Kauppakatu och Suokatu.

Begränsningar i användningen av torget

Paradens materielutställning ställs upp i torgets norra del. Området avgränsas med staket medan utställningen förbereds. Tillträde till området begränsas från och med klockan 15 tisdagen den 5.12. Kuopio torgs område är då tillfälligt i försvarsmaktens besittning. Området bevakas.

Användningen av torget återgår till det normala onsdagen den 6.12 efter att materielutställningen nedmonterats.

Keskuskenttä

På grund av paradmönstringsarrangemangen begränsas användningen av Keskuskenttä-planen från och med klockan 15 tisdagen den 5.12. Området bevakas.
Parkeringsområdet vid Keskuskenttä är inte öppet för allmänheten onsdagen den 6.12. Verksamheten återgår till det normala då nedmonteringsarbetet efter paraden är färdigt.

Puijo skid- och bobollsstadion

Parkeringsområdena vid skid- och bobollsstadion är reserverade för paradtrupperna från och med klockan 06 onsdagen den 6.12. Användningen av dessa parkeringsområden begränsas. Verksamheten på området återgår till det normala efter att nedmonteringsarbetet i anslutning till paraden är färdigt.

Gatuavsnitt som är helt stängda för trafik

Tulliportinkatu stängs under själva paraden den 6.12 på avsnittet mellan Kasarmikatu- Maaherrankatu från och med klockan 10.00. Tulliportinkatu öppnas för trafik efter paraden, med undantag av avsnittet mellan Haapaniemenkatu- Puijonkatu.

Efter paradmönstringen som hålls på Keskuskenttä-planen, marscherar de paradtrupper som deltar i förbimarschen enligt följande rutt:

 • Keskuskenttä - Kaartokatu - Raviradantie - Kasarmikatu – Tulliportinkatu, och fortsätter vidare till Kuopio Musikcenter enligt rutten Tulliportinkatu – Kuninkaankatu - Kuopionlahdenkatu.

Då marschen pågår är dessa gatuavsnitt stängda för annan trafik mellan klockan 12-14.

De motoriserade avdelningarna förflyttar sig från Puijo skid- och bobollsstadion mot centrum längs Karjalankatu och grupperar sig för förbimarschen på gatuavsnittet mellan Karjalankatu - Puistokatu.

Karjalankatu mellan Opistotie - Tullinportinkatu stängs för annan trafik onsdagen den 6.12 klockan 12-14.

Efter förbimarschen avlägsnar sig de motoriserade avdelningarna enligt rutten Tulliportinkatu - Maaherrankatu – Puutarhakatu - Puijonkatu. Medan de motoriserade avdelningarna rör sig stängs dessa gatuavsnitt för annan trafik mellan klockan 13 - 14.30.

Flygförbudsområde

Under paradmönstringen och förbimarschen är hela Kuopio centrum flygförbudsområde.

 

Tilläggsinformation gällande självständighetsdagens parad fås av major Mika Saastamoinen, informationssekreterare Risto Hyvärinen och kapten Marko Räsänen vid Karelens flygflottilj, (försvarsmaktens växel 0299 800).

Förfrågningar gällande trafikarrangemangen i Kuopio riktas till underhållschef Juho Pelkonen, tel 044 7185674.