Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Italien leder inspektion till Finland

Huvudstaben 7.5.2019 8.00
Pressmeddelande

Italien leder i enlighet med Wiendokumentet 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet i Finland 7 - 10. maj 2019. I inspektionsgruppen ingår tre italienare och en kanadensare. Inspektionsgruppens medlemmar har diplomatstatus.

På det för inspektion beordrade området finns följande staber och truppförband: Huvudstaben, Gardesjägarregementet, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Satakunta flygflottilj. Dessutom pågår under inspektionen övningen ARROW19 på övningsområdet i Niinisalo.

Målsättningen med inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådana militära aktiviteter som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner till andra medlemsländer.