Hoppa till innehåll

Internationellt cyberförsvar i norr

Försvarsmaktens ledningssystemcentral
Utgivningsdatum 14.3.2024 7.59
Pressmeddelande

Finland, Storbritannien, Norge, Sverige och Förenta staterna ordnade utbildning om cyberförsvar i Rovaniemi under övningen Nordic Respons 24 5-14 mars. Syftet med tillställningen var att träna de deltagande ländernas stridskrafter i skydd av datasystem och -nät.

Cirka 60 personer från deltagarländernas stridskrafter deltog i cyberförsvarsutbildningen. Den finska försvarsmaktens ledningssystemscenter var värd för tillställningen i samarbete med USA:s marinkår för att skapa en realistisk övningsmiljö. USA:s marinkår försåg övningen med en cyberutbildningsmiljö där olika grupper försvarade militära datasystem mot cyberhot. Tillställningen gav partnernationerna möjligheten att samarbeta och dela med sig av sina lärdomar inom cyberområdet.

-I dag räcker det inte med att vara passiv observatör för att avvärja hot. Informationsnät måste kunna försvaras aktivt. Det var det vi nu övade på praktisk nivå tillsammans med våra allierade, säger ingenjörsmajor Mikko Tuomi från Försvarsmaktens ledningssystemcenter.

Tillställningen utgjorde en utmärkt möjlighet för experter från olika länder att utveckla sin förmåga att skydda för försvaret kritiska datasystem och dela med sig kunskap om sina verksamhetsformer. Att öva tillsammans ger färdigheter att också operera i krävande scenarier. För många deltagare var det första gången i Finland och ett unikt tillfälle att öva tillsammans med NATO:s nya medlemmar.

- Förutom att öva tekniska färdigheter var ett särskilt mål att lära känna varandra, eftersom en obehindrad samverkan i sista hand baserar sig på växelverkan mellan individer och ömsesidigt förtroende, konstaterar ingenjörsmajor Tuomi.

Hot i cyberverksamhetsmiljön följer inte traditionella geografiska gränser. Cyberförsvarets mål är att både skydda Försvarsmaktens system och system som direkt påverkar försvarsförmågan, särskilt från fientliga cyberaktörer, statliga hot och representanter för dem. Arbetet med cyberförsvar har intensifierats i bi- och multilaterala relationer nu när Finland är en del av Nato.

I syfte att stärka vår allians har en avsiktsförklaring om ett utvecklat cyberpartnerskap undertecknats mellan Finland och Förenta staterna i syfte att främja en kombinerad försvarsstrategi för att bemöta cyberhot. Utbildningen under denna övning utgör en del av att stärka vårt partnerskap.

- Då hotmiljön förändras måste vi ständigt utveckla cyberförsvaret. Internationellt samarbete är nödvändigt i den globala cyberverksamhetsmiljön. Ukrainas cyberförsvar har visat att också försvarare har sitt att säga. Det är effektivare att svara på gemensamma utmaningar tillsammans, sammanfattar chefen för Försvarsmaktens ledningssystemcenter, ingenjörsöverste Janne Jokinen.

´