Hoppa till innehåll

General Kivinen: Resurser bör riktas mot reservisternas utbildning

Huvudstaben
Utgivningsdatum 9.11.2020 10.39
Pressmeddelande

Under de senaste åren har Försvarsmakten satsat mycket på att utveckla beväringarnas utbildning. Nu skulle det också vara nödvändigt att anslå resurser till utbildning av reservister, deras förmåga samt att bättre utnyttja dem för akuta uppgifter", sade kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, i sin hälsning 9.11.2020 vid öppnandet av 235:e Riksomfattande försvarskursen i Helsingfors.

Försvarsmakten kommer att förstärka alla former av övning i reserven: repetitionsövningar, frivilliga övningar som anordnas av Försvarsmakten, frivillig nationell försvarsutbildning och självutveckling av reservisternas kompetens. I enlighet med regeringsprogrammets riktlinjer kommer vi att öka antalet repetitionsövningar under de kommande åren. Nästa år kommer vi att bjuda in mer än 19 000 till repetitionsövningar, och samma mål kommer att finnas kvar under de kommande åren, konstaterade kommendören.

Förutom repetitionsövningar förbereder vi oss för att utbilda cirka 12 000 reservister i frivilliga övningar runt om i Finland nästa år. Övningarna kommer att genomföras i nära samarbete med reservistutbildare som rekryterats och utbildats av Försvarsutbildningsföreningen.

Dessutom kommer mer än 40 000 utbildningsdagar att erbjudas reservisterna i Försvarsutbildningsföreningens utbildning nästa år. Denna utbildning stärker reservens krisberedskap, kompetens och operativa förmåga", sammanfattade Kivinen.

Kommendörens för försvarsmakten hälsning i sin helhet

´