Hoppa till innehåll

General Kivinen besöker Estland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 18.1.2022 8.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen besöker Estland den 18 januari 2022. Värd för besöket är Estlands försvarschef, generallöjtnant Martin Herem.

Under sitt besök diskuterar general Kivinen det internationella säkerhetsläget och försvarssamarbetet mellan Estland och Finland. Besöket åtföljs av möten med Estlands försvarsminister Kalle Laanet och Finlands ambassadör Timo Kantola.  
Till kommendörens för försvarsmakten följe hör Finlands försvarsattaché i Estland, kommendör Ulla Murtomäki samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, överstelöjtnant Annukka Ylivaara.