Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens inre säkerhetsnivå har höjts

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 15.2.2022 16.02
Pressmeddelande

Försvarsmaktens säkerhetsnivå har höjts till BRAVO (B). Säkerhetsnivåsystemet är avsett att skydda försvarsmaktens personals och personers verksamhet inom Försvarsmaktens områden. Syftet är att säkerställa försvarsmaktens förmåga att fullgöra sina uppgifter i alla situationer.

Regleringen av säkerhetsnivån är en del av Försvarsmaktens normala verksamhet. Det har inte identifierats nivåer av hot om våld eller användning av våld mot garnisoner eller försvarspersonal, som avviker från det normala.

´