Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens deltagande i Europeiska unionens utbildningsoperation i Moçambique inleds i december

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 13.12.2021 13.38
Pressmeddelande

Enligt beslut av republikens president den 3.12.2021 deltar Finland i EU:s utbildningsoperation i Moçambique. Det finländska deltagandet inleds konkret i början av december då den för operationen utvalda och utbildade personalen förflyttas till operationsområdet.

Utbildningsoperationen EUTM Moçambique etablerades genom Europarådets beslut den 12.7.2021 (YUTP 2021/1143). Målsättningen för operationen är att genom utbildning och rådgivning stöda utvecklingen av Moçambiques försvarsmakt. Enligt beslutet deltar Finland i operationen fram till slutet av 2023. Finländarnas totala styrka i operationen är högst 5 personer.

Utbildningsoperationen stöder utvecklingen av de av Moçambiques försvarsmakts enheter som har valts ut för att bilda en snabbinsatsstyrka (Quick Reaction Force, QRF) så att dessa ska få nödvändig beredskap för att återställa säkerheten i Cabo Delgado- provinsen. 

Utbildningsoperationen erbjuder den lokala försvarsmaktens trupper och ledning militärutbildning och specialutbildning i att bekämpa terrorism. Genom att utbilda lokala utbildare stöds även Moçambiques egen förmåga att genomföra militärutbildning. Vidare ges utbildning i de förpliktelser som de mänskliga rättigheterna medför, internationell humanitär rätt, inklusive skydd av civila, samt rättsstatens principer och hur de efterföljs.

´