Hoppa till innehåll

Försvarsmakten publicerade nya riktlinjer för användning av ansiktsmask

Huvudstaben
Utgivningsdatum 14.8.2020 16.05
Pressmeddelande

Försvarsmakten har publicerat instruktioner om användning av engångsmasker och tygskydd för att följa de 18.2020 givna nya rekommendationerna från Institutet för välfärd och hälsa (THL). Rekommendationen bidrar till att säkerställa en säker tjänstgöring för beväringar och personal inom Försvarsmakten och stödjer Finlands nationella strävanden att begränsa COVID-19 pandemin.

Inom Försvarsmakten rekommenderas bruk av engångs- eller tygmasker för kortvarig användning  inomhus i situationer där säkerhetsavstånden om 1,5 till 2 meter till andra människor kan underskridas längre än 15 minuter. 

Rekommendationerna är främst riktade till beväringar och deras utbildare, men annan personal inom Försvarsmakten kan också följa dem i förekommande fall. Vid behov ger de administrativa enheterna inom försvarsmakten (truppförband etc.) ytterligare instruktioner med hänsyn till lokala förhållanden. Beväringar i tjänst utbildas i användning av skyddsutrustningen.

Rekommendationen att använda ansiktsmask gäller tillsvidare och påverkar inte de corona-skyddsåtgärder som redan inletts inom Försvarsmakten.

De främsta försiktighetsåtgärderna inom Försvarsmakten är:
• att upprätthålla ett säkerhetsavstånd på 1,5-2 meter mellan personer
• grundlig handtvätt eller alternativ handdesinfektion
• korrekt hostnings- och nysningshygien
• beväringarna och deras utbildare indelas i kohorter / avdelningar (dvs uppdelning i A / B / C-avdelningar).

Truppens medlemmar har personlig och grundläggande skyldighet att följa förmans befallningar och instruktioner. Dessutom Försvarsmaktens personal, studenter och beväringar rekommenderas att följa aktuella nationella, territoriella eller specifika rekommendationer (exempelvis VR och Matkahuolto). För permissionsresor tilldelas beväringarna vid avresa fem stycken engångsmasker per person.

Regionalbyråerna bereder sig på att vid uppbådstillfällena som säkerhetsåtgärd instruera användningen av engångsmasker för alla som kommer till uppbådet. Dessutom får alla som anländer till uppbådet tilldelade sig ett tillräckligt antal engångsmasker.

Försvarsmaktens logistikverk har anskaffat såväl tygmasker som engångsmasker för distribution till de administrativa enheterna och ansvarar för att det ständigt finns tillräckligt med masker tillgängliga.