Hoppa till innehåll

Försvarsmakten avvecklar coronarestriktionerna på ett kontrollerat sätt

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 18.10.2021 9.55
Pressmeddelande

Genom en kontrollerad avveckling av coronarestriktionerna upprätthåller Försvarsmakten försvarsförmågan samt tryggar hälsosäkerheten för beväringarna och personalen. De coronarestriktioner som tillämpas inom beväringsutbildningen avvecklas i fyra faser.

Försvarsmaktens epidemiläge är känsligt för variationer som sker i det övriga samhället. Garnisonerna är gynnsamma miljöer för virusspridning, eftersom människor från olika delar av Finland verkar och inkvarteras i samma utrymmen. Genom att stegvis avveckla coronarestriktionerna säkerställer Försvarsmakten att beredskapen upprätthålls, skapar förutsättningar för att utbildningen fortsätter samt tryggar personalens hälsosäkerhet. Restriktionerna avvecklas delvis enligt en annan tidtabell än i det övriga samhället.

Om epidemiläget försämras kan restriktioner införas på nytt vid Försvarsmakten. Detta kan ske i vilket skede som helst, antingen på lokal eller riksomfattande nivå.

Avvecklingen av restriktionerna

Avvecklingen av restriktionerna kan inledas i det skedet, då alla beväringar har haft möjlighet att få en full vaccinationsserie i slutet av oktober. Dessutom förutsätter avvecklingen av restriktionerna att Försvarsmaktens epidemiläge är under kontroll. Vid avvecklingen av restriktionerna beaktar vi också de anvisningar som myndigheterna ger om koronaviruset.

Ifall ovannämnda krav uppfylls, är det möjligt att inleda avvecklingen av restriktionerna i början av november. I den första fasen i början av november slopar Försvarsmakten kravet på att använda ansiktsmasker samt kravet på två meters säkerhetsavstånd utomhus. I den andra fasen öppnas soldathemmen samt social- och idrottsutrymmen avdelningsvis för användning och man avstår från kravet på två meters säkerhetsavstånd inomhus. Dessutom kan utbildningar ordnas för sammansättningar som är större än en pluton inom avdelningarna. Faserna tre och fyra i avvecklingen av restriktionerna genomförs efter årsskiftet.

Man följer kontinuerligt med vilka verkningar avvecklingen av restriktionerna har och kraven måste uppfyllas innan man går över från en fas till nästa. Efter varje skede följer en minst två veckor lång uppföljningsperiod.

Vid truppförbanden granskas situationen på lokal nivå, vilket innebär att det är möjligt att coronarestriktionerna avvecklas i olika takt vid truppförbanden.

Beväringsutbildningens arrangemang fr.o.m. januari 2022 

Inom beväringsutbildningen övergår vi till nästan normal verksamhet fr.o.m. den 3 januari. Beväringarna verkar fortfarande i avdelningar och också nya rekryter indelas i avdelningar genast den första tjänstgöringsdagen. Såväl nya rekryter som beväringar i den äldre kontingenten tjänstgör oavbrutet i 12 dagar.

I den tredje fasen av avvecklingsåtgärderna återgår man inom utbildnings- och permissionsperiodindelningen till normal rytm fr.o.m. 17.1.2022, ifall Försvarsmaktens epidemiläge tillåter detta. I den fjärde fasen återgår man till fullständigt normala arrangemang inom beväringsutbildningen, såsom innan coronaepidemin. On epidemisituationen tillåter kan man återgå till normala arrangemang i medlet av februari, då man slopar även den sista begränsningen, dvs. indelningen av beväringar i avdelningar.
 

´