Hoppa till innehåll

Försvarsmakten anpassar sin medverkan i operationen Resolute Support i Afghanistan

Försvarsmakten
1.12.2020 19.30
Pressmeddelande

Den NATO-ledda operationen Resolute Support i Afghanistan omorganiserar sin verksamhet i slutet av år 2020. På grund av beslut på operationsnivå innebär detta förändringar också gällande den finländska sammansättningen från och med den 1 december, då en del av den finländska truppens uppgifter upphör.

Finländarna verkar för närvarande i huvudsak i operationens nordliga kommandoområde (Train Advise Assist North) Mazar-e-Sharif, där Tyskland verkar som lednation. 

Enligt Finlands tillsvidare gällande medverkansbeslut består medverkansnivån av omkring 60 soldater. I och med omorganiseringen av operationen och upphörandet av vissa uppgifter, anpassas den finländska styrkan i operationen och den finländska skyddstruppen hemförlovas. Härmed minskar finländarnas numerär från 60 till omkring 20.

Resolute Support inleddes i Afghanistan den 1 januari 2015. Finland har varit med i verksamheten sedan operationens början. Finland har varit med i insatserna i Afghanistan sedan början av 2000-talet. Resolute Supports uppdrag är att stödja den afghanska regeringen när det gäller att uppnå och upprätthålla en säker miljö för återuppbyggnad och stärka de demokratiska strukturerna. Uppdraget ska ansvara för att säkerställa administrativ öppenhet, ansvarsskyldighet och kontroll samt för att stödja administrativa processer såsom styrkebildning, personalförvaltning och personalutveckling. Stödet till uppdraget kommer att riktas mot ministerier, administration och säkerhetsmyndigheter på hög nivå. Uppdragets uppgifter omfattar inte deltagande i stridsaktiviteter. Hittills har inga politiska beslut fattats i Nato om framtiden för operation RS, inte heller i samband med fredsprocessen i Afghanistan.