Hoppa till innehåll

Förordnande till amiralstjänst och beordringar till uppdrag inom Försvarsmakten

Försvarsmakten
10.9.2021 12.40
Pressmeddelande

Republikens president har beordrat brigadgeneral Kari Nisula Försvarsmaktens operationschef från och med 1.1.2022. Dessutom har republikens president förordnat kommodor Janne Huusko till amiralstjänst för tiden 1.1.2022-31.12.2026 och beordrat honom till beredskapschef vid Huvudstaben från och med 1.1.2022.

Brigadgeneral Kari Nisula (f. 1967) har verkat som Huvudstabens beredskapschef sedan år 2019. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Pansarbrigaden, chef för institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan, kommendör för Finlands krishanteringsstyrka i Libanon och som skolans chef vid Pansarbrigaden. Han befordrades till brigadgeneral år 2019.

Kommodor Janne Huusko (f. 1969) har verkat som kommendör för Kustbrigaden sedan år 2019. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningschef och biträdande stabschef vid Marinstaben, biträdande chef för Försvarsmaktens underrättelsetjänst samt sektorchef vid Huvudstaben.  Till kommodor befordrades han år 2017.

Dessutom har republikens president beordrat brigadgeneral Tuomo Repo till specialuppdrag vid Huvudstaben från och med 1.10.2021. Brigadgeneral Tuomo Repo (f. 1967) har verkat som Huvudstabens utbildningschef sedan år 2021. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Kajanalands brigad, biträdande militärrepresentant vid Finlands specialrepresentation i Nato, sektorchef vid Huvudstaben samt som bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet. Han befordrades till brigadgeneral år 2017.