Hoppa till innehåll

Förändringar i generalitetet

Utgivningsdatum 17.2.2023 12.21
Pressmeddelande

Republikens president har den 16 februari 2023 beordrat brigadgeneral Manu Tuominen till Huvudstabens utbildningschef och överste Ari Laaksonen till kommendör för Kajanalands brigad från och med den 1 juli 2023. Samtidigt har republikens president förordnat Laaksonen till generalstjänst för tiden 1.7.2023-30.6.2028.

Brigadgeneral Manu Tuominen har verkat som kommendör för Kajanalands brigad sedan år 2021. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef vid Huvudstaben, militärattaché i Stockholm och som försvarsministerns militäre rådgivare. Till brigadgeneral befordrades han år 2021.

Överste Ari Laaksonen har verkat som sektorchef vid Huvudstaben sedan år 2018. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Finlands krishanteringsstyrka i Libanon (SKJL) samt som chef för Pansarskolan. Till överste befordrades han år 2019. 

Dessutom förordnade republikens president generalmajor Rami Saari till fortsatt generalstjänst för tiden 1.7.2023-31.5.2028. Saari har verkat som Försvarsmaktens personalchef sedan år 2022. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som Huvudstabens kommandochef och operationschef för Armén.

´