Hoppa till innehåll

Finland deltar i övningen Joint Protector 22 i Danmark

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 26.10.2022 11.36
Pressmeddelande

Finland deltar i den multinationella stabsövningen Joint Protector 22, som Danmark arrangerar 31.10.–11.11.2022 i Danmark. Övningen leds av Storbritannien.

Finlands deltagande i övningen Joint Protector 22 är en del av det multilaterala JEF-försvarssamarbetet (Joint Expeditionary Force), som leds av Storbritannien.

Försvarsmakten deltar i övningen Joint Protector 22 med ca 10 stabsofficerare från Huvudstaben, inrättningar som är underställda Huvudstaben, försvarsgrensstaberna och Försvarshögskolan. Under övningen Joint Protector 22 utvecklas den multilaterala operationsstabens samverkan JEF-länderna emellan.

JEF, som leds av Storbritannien, är en multilateral ram inom försvarssamarbete som utgörs av tio länder – Nederländerna, Island, Storbritannien, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Danmark och Estland – som Finland anslöt sig till sommaren 2017. Försvarsministrarna i JEF-länderna utfärdade politisk styrning för verksamheten i juni 2021.

Målsättningen med samarbetet är att förbättra deltagarländernas beredskap, förebygga olika slags kriser och vid behov agera tillsammans i krissituationer. JEF-samarbetets huvudsakliga verksamhetsmiljö är Nordeuropa.

Försvarsministeriet stadfäste i oktober 2021 övningen Joint Protector 22 som en del av Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet under 2022.

´