Hoppa till innehåll

Finland deltar i övningen Joint Protector 21 i Sverige

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 6.9.2021 15.13
Pressmeddelande

Finland deltar i den multinationella stabsövningen Joint Protector 21 som Sverige arrangerar 12–26.9.2021 i Älvdalen i Sverige. Övningens leds av Storbritannien.

Finlands deltagande i övningen Joint Protector 21 är en del av det multilaterala JEF-försvarssamarbetet (Joint Expeditionary Force) som leds av Storbritannien.

Försvarsmakten deltar i övningen Joint Protector 21 med 14 stabsofficerare från Huvudstaben, inrättningar som är underställda Huvudstaben, Flygvapnet och Försvarshögskolan. Under övningen Joint Protector 21 utvecklas den multilaterala operationsstabens samverkan JEF-länderna emellan. 

Även det i Helsingfors verksamma Europeiska kompetenscentrumet för motverkande av hybridhot (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) deltar i övningen och bidrar med internationell kompetens gällande avvärjning av hybridhot. 

JEF, som leds av Storbritannien, är en multilateral ram inom försvarssamarbete som utgörs av tio länder – Nederländerna, Island, Storbritannien, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Danmark och Estland – som Finland anslöt sig till sommaren 2017. Försvarsministrarna i JEF-länderna utfärdade politisk styrning för verksamheten i juni 2021. 

Målsättningen med samarbetet är att utveckla deltagarländernas beredskaper, förebygga olika slags kriser och vid behov agera tillsammans i krissituationer. JEF-samarbetets huvudsakliga verksamhetsmiljö är Nordeuropa.

Försvarsministeriet stadfäste i december 2020 övningen Joint Protector 21 som en del av Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet under 2021.

´