Hoppa till innehåll

Finland deltar i EU:s stridsavdelning beredskapsskift

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 30.6.2020 11.05
Pressmeddelande

Finland kommer att tillsätta en militär enhet i högsta beredskap som en del av det tyskledda beredskapsskiftet för Europeiska unionens stridsgrupp (EUBG) från den 1 juli till den 31 december 2020.

Den högberedskapsavdelning som inrättats av Finland omfattar ett bepansrat spaningsteam, som består av minidrönare, stabsofficerare och ett nationellt stödelement. Den totala styrkan i gruppen är 80 soldater och består huvudsakligen av reservister.

Den beredskapsperiod som inleds i juli förpliktar EUBG-avdelningen att snabbt vara redo. Att vara i hög beredskap innebär att materialet och fordonen i uppsättningen är klara för transport och personal finns tillgängliga.

Förutom Tyskland och Finland deltar stridsgruppen i Nederländerna, Irland, Österrike, Kroatien, Lettland, Sverige och Tjeckien. Den totala styrkan i stridsgruppen är cirka 4 100 soldater.

Utbildningen av den finska huvudstyrkan inleddes i januari vid Björneborgs brigad i Säkylä. Träningsfasen varade fram till slutet av april. En ersättande övning istället för den på grund av coronaviruset inställda övningen European Challenge 2020, hölls 13 mars– 1 april 2020. Prestationsbedömningen av denna uppsättning har dragit nytta av Natos bedömningskriterier på NEL1-nivå.

Finland har tidigare deltagit i EU:s stridsgrupper, och erfarenheterna från tidigare beredskapsförskjutningar är positiva. Även om de europeiska stridsgrupperna hittills inte har använts för insatser är betydelsen av EU:s stridsgrupper viktig för att utveckla och upprätthålla Finlands krishanteringskapacitet och försvarsmaktens kapacitet.

Riktlinjerna för Finlands deltagande i stridsgruppen har utstakats vid ett gemensamt möte mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott (TP-UTVA) den 19 juni 2019.

Republikens president föredragning 11.6.2020

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806b947a

Armén pressmeddelande om deltagande i EUBG:s beredskapsskift 19.2.2020

https://maavoimat.fi/-/suomi-osallistuu-eu-n-taisteluosaston-valmiusvuoroon-vuonna-2020

Björneborgs brigad nyhet om EUBG-övningen och beredskapsskiftet 3.4.2020

https://maavoimat.fi/-/eubg-osaston-harjoitus-kehitti-suorituskykya-ja-yhteistoimintaa

´