Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Överste Takamaa kommendör för Jägarbrigaden

Huvudstaben 15.8.2019 11.22
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 semptember 2019.

Överste Sami-Antti Takamaa har beordrats till kommendör för Jägarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som inspektör för luftvärnet på planeringsavdelningen vid Arméstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som stabschef för Karelska brigaden, avdelningschef vid Markstridsskolan samt som sektionskommendör vid Karelska brigaden. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2016.

Jägarbrigadens nuvarande kommendör, överste Jyrki Kaisanlahti har beordrats till avdelningschef för planeringsavdelningen vid Arméstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande kommendör för Gardesjägarregementet, i krishanteringsuppdrag (Sector West/UNIFIL) som biträdande kommendör i Libanon samt sektorchef vid Arméstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2017.

Överste Antti Tunkkari har beordrats till Digitaliseringschef på planeringsavdelningen vid Huvudstaben. Han tjänstgör för närvarande som projektchef vid Huvudstabens ledningssystemavdelning. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef vid Arméstaben samt som bataljonskommendör vid Kajanalands brigad. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till överste år 2018.

Kommendör Juhani Lehtimäki har beordrats till kommendör för 4. Minröjningsflottiljen vid Kustflottan. Han tjänstgör för närvarande som chef för Strategiska planeringssektorn på planeringsavdelningen vid Marinstaben.

Överstelöjtnant Rainer Mäkelä har beordrats till lärare i operationskonst på Institutionen för krigskonst vid Försvarshögskola. Han tjänstgör för närvarande som chef för utbildningsavdelningen vid Staben för Gardesjägarregementet.

Överstelöjtnant Timo Pekka Hartikainen har beordrats till chef för Sydöstra Finlands regionalbyrå. Han tjänstgör för närvarande i specialuppdrag vid Sydöstra Finlands regionalbyrå.

Överstelöjtnant Mikko Sarantola har beordrats till chef för undervisningsgruppen i flygkrigslära på Institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande som lärare på  Institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan.

Överstelöjtnant Markus Leivo har beordrats till representant för kommendören för flygvapnet vid Huvudstaben från och med 1.8.2019 vid planeringsavdelningens planeringssektor vid Huvudstaben.

Överste Sami-Antti Takamaa

Överste Sami-Antti Takamaa

Överste Jyrki Kaisanlahti

Överste Jyrki Kaisanlahti

Överste Antti Tunkkari

Överste Antti Tunkkari