Hoppa till innehåll

Ett möte på hög nivå mellan USA och Ryssland har arrangerats i Finland

Försvarsmakten
22.9.2021 16.26
Pressmeddelande

Rysslands och Förenta staternas försvarsmakters kommendörer har möts i Finland.

Finland har inte varit representerat på mötet, utan Finland har erbjudit ramar för tillställningen. Parterna informerar själva om mötets innehåll och resultat.


Mötet hölls i statsrådets utrymmen på Königstedt gård.


Mötesdeltagarna träffar också republikens president och Försvarsmaktens kommendör.