Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Förundersökningen klar gällande misstänkt militärbrott vid Karelens flygflottilj

Huvudstaben 15.6.2018 9.00
Pressmeddelande

Huvudstaben har fått klart förundersökningen gällande förre kommendörens för Karelens flygflottilj misstänka militärbrott. Flottiljens kommendör misstänks för missbruk av förmansställning och tjänstebrott. En av målsägarna har dessutom gjort en polisanmälan om ärekränkning.

Huvudstaben har på polisens begäran genomfört förhören också i anslutning till ärekränkningsmålet. Flottiljens kommendör misstänks i anslutning till en frivillig övning anordnad av Karelens flygflottilj, har uppträtt på ett för soldat olämpligt sätt och missbrukat sin ställning som förman. Flottiljens kommendör verkade som ledare för ifrågavarande övning. I övningen deltog försvarsmaktens personal jämte reservister. Brottsmisstankarna gäller för tiden 22 - 24.9.2017 och inträffade i Lemmenjoki, Enare.

Under förundersökningen förhördes förutom den misstänkte också 12 målsägande och åtta vittnen.

Ärendet har överförts till åklagaren för åtalsprövning.